Regnskab Classic


Regnskab Classic er et let tilgængeligt regnskabssystem udviklet til dem som foretrækker at have fuld kontrol over data lokalt, uden brug af webløsninger.


Systemet er specielt udviklet til brug i enkeltmands og mindre firmaer. Systemet kan bruges år efter år uden tilkøb af et løbende abonnement. Der betales således kun et engangs-beløb ved køb af licens. Det giver den billigste løsning på lang sigt.


Der er lagt meget energi i at gøre betjeningen intuitiv, Installer systemet og kom straks i gang. Trods det overskuelige design er systemet spækket med funktioner, som du løbende vil lære at sætte pris på.


Systemet er danskudviklet og tilpasset danske skatte og momsregler. Sprog er ligeledes på dansk.

Regnskab Classic, Skærmdump Hovedmenu

Skærmbilleder og Rapporter

Skærmbilleder og betjening

Alle data i systemet kan vises på skærmen i overskuelige oversigts-lister, samt i detailbilleder for oprettelse og redigering af hver enkelt post.


Data skal altid kun indtastes en gang pr. aktivitet. Systemets rapport- funktioner giver et samlet oversigt og sum for alle typer af aktiviteter, inkl. sum af ind-og udgående moms for hver periode.


De viste eksempler på skærmbilleder kan alle printes eller exporteres til pdf eller svg format. For fakturaer og Lønsedler findes desuden mulighed for print/pdf udskrift med et printervenligt format egent for fremsendelse til kunder henholdsvis medarbejdere.

Regnskab Classic, Skærmdump med flere poster åbne samtidigt
Regnskab Classic, skærmdump Indtægt.

Søg og du skal finde....


De indeholdte database funktioner gør det muligt let og hurtigt at finde en tidligere oprettet post. Brugergrænsefladen indeholder funktion med mulighed for at søge på alle relevante parametre i en formular, uden at brugeren skal indtaste komplekse søgekriterier.


Søgning på en specifik parameter i en formular sker enkelt ved klik på tekst foran en parameter i formularen, og efterfølgende, i den fremkaldte dialogboks, at indtaste den tekst der søges på.


Regnskabsprincipper

Alt efter behov kan systemet indstilles for drift i en af nedenstående 3 driftsmodi:
01: Default konfiguration for mindre firmaer, hvor systemet er begrænset til de basale funktioner.
02: Funktioner som i 01, dog med tilføjelse af mulighed for manuel opgørelse af aktiver og passiver.
03: Funktioner som i 01, dog med tilføjelse af mulighed for dobbelt bogholderi.


Hvilket regnskabsprincip der vælges afhænger af behovet i det enkelte firma. Små firmaer, hvor ejeren har overblikket og ikke ønsker at bruge mere tid end højest nødvendigt til regnskab, kan med fordel anvende driftsmode 01 eller 02. Systemet kan her holdes let og overskueligt, uden en uoverskuelig række af kontonumre, hvoraf de fleste måske endda sjældent anvendes. Opgørelse af aktiver og passiver klares her lettest ved manuel opdatering af vurderingerne en eller få gange om året.Regnskabsprincip 03
Firmaer med et større aktivitetsniveau, samt firmaer med regn-skabspligt kan med fordel anvende driftsmåde R03. Ved valg af denne driftsmåde skal man dog være forberedt på, at prisen for en løbende resultat og balance opgørelse er ,at der skal bruges mere tid på indtastning af kredit -og debet poster for alle aktiviteter. Ved valg af driftsmåde 03 kan man vælge om man ønsker at anvende Erhvervs-styrelsens kontoplan for mikro B virksomheder, Skats kontoplan for enkeltmandsfirmaer, eller en egen udarbejdet kontoplan tilpasset firmaets behov. De mange konti i kontoplanen er gjort lettere over-skuelige ved at lave en hierarkisk opdeling. På hvert niveau i konto-planen vises den aggregeret sum for gruppen af konti. På det øverste niveau vises sum total for henholdsvis alle indtægter,  alle omkost-ninger, alle aktiver og alle passiver. Se billede.Regnskab Classic, valg af rapport i menu
Regnskab Classic. Dobbelt bogholderi med aggreret sum pr. konto i Erhvervsstyrelsens kontoplan.

Rapporter

Systemets indlysende fordele kommer først til deres ret, når data-mængden vokser. Her vil man hurtigt sætte pris på et stort udvalg af rapporter for summering over valgte regnskabsperioder mv. Når først alle data er tastet ind bliver momsregnskab og årsregnskab hurtigt opgjort.


Alle rapporter kan udskrives med mulighed for opdeling med periodeopdelt delsum for hver måned/kvartal/halvår/kalenderår/forretningsår, eller med sum pr. konto eller kategori.


Ud over mulighed for print til printer eller pdf kan alle rapporter exporteres som xml lister.